Việc đăng ký trụ sở văn phòng tại chung cư

Cập nhật: 2016-12-15 14:13:59

Luật Doanh nghiệp 2005 quy định “ Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp; phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trunbg ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử( nếu có )”. Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành đều không có quy định về việc cấm doanh nghiệp đặt trụ sở tại chung cư.


cong-ty4.PNG

Đăng ký trụ ở văn phòng tại chung cư


Theo nghị định của Chính phủ về việc đăng ký doanh nghiệp và Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 4/6/2010 của Bộ kế hoach và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, không có quy định nào cấm đặt trụ ở doanh nghiệp tại nhà chung cư.


Việc quản lý, sử dụng nhà chung cư được thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính Phủ, Thông tư 16/2010/TT-BXD ngày 1/9/2010 và Quy chế về quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 của Bộ Xây dựng.


Tuy nhiên có nhiều trường hợp xin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với trụ sở văn phòng đặt tại phòng chung cư nhưng bị trả hồ sơ với lý do Trụ sở công ty không phù hợp. Các lý do để đưa ra đề xuất không cấp đăng ký kinh doanh mới cho doanh nghiệp khi sử dụng nhà chung cư làm trụ sở là: Theo quy định tại khoản 1, Điều 70, Luật Nhà ở, thì nhà chung cư là nhà ở có từ hai tầng trở lên. Tức là, các căn hộ chung cư chỉ sử dụng để ở, không sử dụng vào mục đích khác.


Mặt khác, Luật Kinh doanh bất động sản quy định nghĩa vụ bên mua nhà “sử dụng nhà, công trình xây dựng đúng công năng thiết kế”.


thanh-lap-cong-ty.PNG

Thuê văn phòng tại chung cư


Luật Xây dựng quy định “nội dung thiết kế xây dựng công trình phải phù hợp, thỏa mãn với yêu cầu về chức năng sử dụng”. Nhà chung cư được thiết kế theo mục đích sử dụng với các tiêu chuẩn về tải trọng, cấp điện, thang máy, nơi thoát nạn, phòng cháy chữa cháy,... phù hợp với nhà ở. Nếu sử dụng sai mục đích sẽ không đảm bảo các điều kiện an toàn.


Để hướng dẫn địa phương thực hiện các quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư, Bộ Xây dựng đã có Công văn đề nghị một số địa phương, nơi có nhiều nhà chung cyw đã, đang và sẽ được xây dựng, khẩn trương rà soát, trên cơ sở đó lập kế hoạch, lộ trình phù hợp với điều kiện cụ thế từng địa phương để chấn chỉnh kịp thời các trường hợp sử dụng căn hộ làm cơ sở sản xuất kinh doanh, văn phòng và đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống cháy nổ trong nhà chung cư.


Đối với nhà nhiều tầng có mục đích sử dụng hỗn hợp mà có thể tách riêng các văn phòng với khu ở thì cần bố trí và quản lý các văn phòng này như đối với công trình kinh doanh, dịch vụ. Trường hợp sử dụng căn hộ làm cơ sở sản xuất, kinh doanh, bán hàng hoặc làm kho tàng, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của cộng đồng dân cư trong nhà chung cư thì phải có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.


Vì vậy, đối với trường hợp của Quý Công ty đăng ký trụ sở của chi nhánh tại nhà có mục đích để ở (sử dụng nhà mục đích xây dựng để ở và và phục vụ việc làm kinh doanh) là không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Chỉ có thể đăng ký vào mục đích kinh doanh khi Quý công ty có văn bản xác nhận của chủ đầu tư hoặc đơn vị đang quản lý toàn nhà đó là căn nhà được phép hoạt động kinh doanh.


(Theo Maison Real)

http://vanphongchothuequanbinhthanh.com/